Dofinansowanie EUadmin
Cecylia Pociej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tango Cecylia Pociej w Płocku,
09-400 Płock ul. Bielska 61/1 – Projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4  Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu 197 212,86 zł, co stanowi 100% kosztów dofinansowania

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-1006/20-00

Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej w trudnej sytuacji na skutek pandemii COVID-19.
Środki z wyżej wymienionego wsparcia finansowego wykorzystano na koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, tj. opłacenie zakupu towarów handlowych, mediów, najmu powierzchni.